Taisyklės ir Sąlygos

  Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Gratis.S“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

  Pirkėjas yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

  1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Goodgarden.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

  2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Goodgarden.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Goodgarden.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

  3) Goodgarden.lt – tinklapis, esantis adresu www.goodgarden.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjo prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Gratis.S“, juridinio asmens kodas 304245021 , PVM mokėtojo kodas LT100010182311, registruotos buveinės adresas Taikos g. 10-48, LT-05254 Vilnius. Goodgarden.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.

  4) Goodgarden.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, kurias parduoda kiti pardavėjai – tokių prekių galutiniai pardavėjai yra Goodgarden.lt partneriai (nurodoma prekės kortelėje – ,,Pardavėjas“), kurie išrašo pardavimo-pirkimo dokumentus. Tokiu atveju užsakymo vykdymas perduodamas partneriui (apmokėjimas, komunikacija su Klientu, transportavimas, prekių atidavimas iš nurodyto partnerio adreso, bei kitos pareigos, kurios priklauso pardavėjui pagal LR įstatymus). Už netikslumus apie prekę, jos kainą, kiekį ir kitą būtiną informaciją atsako partneris pagal LR įstatymus. Tokiems užsakymams, kiek taikytina, taip pat taikomos ir šios taisyklės.

  5) Jei Goodgarden.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, Goodgarden.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Goodgarden.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

  6) Po to, kai Goodgarden.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Goodgarden.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Goodgarden.lt raštu ar elektroniniu paštu info@goodgarden.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

  7) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis www.goodgarden.lt svetaine bus ribojamos.

  8) Goodgarden.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

  Pirkėjo pareigos

  9.1.      Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  9.2.      Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

  9.3.      Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  9.4.      Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

  9.5.      Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  Gamintojo garantija

  10.1.      Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

  10.2.      Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

  Goodgarden.lt pasilieka teisę

  11.1. koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  11.2. riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  11.3. retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  11.4. kiekvienam pirkime nurodyta užtikrinimo vertė – 30% (Sumokėtos sumos)  Sutarties šalių sutartos ir traktuojamos kaip iš anksto aptarti nuostoliai jei prekės pristatymo metu Pirkėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.
  11.5. asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

  12) Klientai, pirkdami prekes Goodgarden.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

  13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

  14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Goodgarden.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

  15) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.

  16) Goodgarden.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Goodgarden.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Goodgarden.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Goodgarden.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Goodgarden.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

  17) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra parduotuvės kaina.

  18) Prekės kaina matoma www.goodgarden.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

  19) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą,  ir nesutapti su www.goodgarden.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta www.goodgarden.lt svetainėje.

  Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

  20.1.      Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 20.2 punkte.

  20.2.      Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

  20.3.      Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

  a)             Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

  b)             Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

  21) Jei Pirkėjui pristatyto pirkinių krepšelio suma yra mažesnė, nei Pirkėjas yra užsakęs ir sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

  22) Pirkėjas sutinka, kad  laikinai nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta kita, savo savybėmis ir kaina panaši prekė. Panašios prekės – tai tokios pat arba panašios sudėties ir kainos prekės. Pirkėjo užsakytos prekės keičiamos panašiomis prekėmis tik tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakankamo užsakytos prekės likučio ir Pirkėjas, darydamas užsakymą, pažymi  pasirinkimą, jog prekės gali būti keičiamos.

  23) Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo metu Pirkėjo pateiktu adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu  vežėjo nurodytose  pristatymo laiko  ribose įsipareigoja prekes priimti pats.

  24) Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju vežėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pirkėjui gavus nekokybiškas prekes arba esant prekių trūkumui, Pirkėjas apie tai turi informuoti Pardavėją  per 24 valandas nuo prekių pristatymo darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 17.00 val. kreipkitės  info@goodgarden.lt  arba skambinti telefonu +370 622 07735. 

  Susisiekite
  Jeigu turite klausimų, užpildykite forma žemiau ir mes jums suteiksime visą informaciją apie mūsų paslaugas ir produktus

  UAB Gratis.S biuras

  Pirmadienis – Šeštadienis
  11:00 – 19:00
  Fizinė parduotuvė
  Antradienis – Ketvirtadienis
  (Svarbu iš anksto rezervuoti atvykimo laiką)
  Miškinių g. 21, 04132 Vilnius

  El. paštas: info@goodgarden.lt

  +37062207735

   

  Rekvizitai

  UAB „Gratis.S”

  Įmonės kodas 304245021

  PVM kodas LT100010182311

   

   Get our best offer newsletter
   Krepšelis0
   Jūsų krepšelis tusčias!
   Tęsti apsipirkimą
   0